Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Kalitesini İzleyerek Önlem Alıyor

TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, ülke genelinde iç sular ve denizlerde su kalitesini izleyerek su ürünleri ve yaşam alanlarını etkileyecek hususları tespit ediyor ve önlem alıyor. Su numuneleri alınarak analiz edilen parametreler, bakanlık laboratuvarlarında inceleniyor ve sonuçlar Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kaydedilerek takip ediliyor. Ayrıca, kirlilik veya balık ölümleri gibi olaylarda detaylı analizler yapılıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, Su Kalitesini İzleyerek Önlem Alıyor
09 Temmuz 2023 - 19:01

TARIM ve Orman Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünleri ve yaşam alanlarının korunması amacıyla ülke genelinde iç sular ve denizlerde 'alıcı ortam izlemesi' kapsamında su kalitesini izliyor. Analiz sonuçlarına göre su ürünleri ve bunların yaşam alanlarını etkileyecek hususlar tespit edilerek, önlem alınıyor.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması amacıyla 81 ilde göller, nehirler ve denizlerde 'alıcı ortam izlemesi' kapsamında su kalitesini takip ediyor. İzleme için bakanlıkça tespit edilen istasyonlardan Tarım ve Orman İl Müdürlükleri personeli tarafından su numuneleri alınarak analiz için en yakın laboratuvara gönderiliyor. Bu kapsamda 71'i denizlerde olmak üzere 826 istasyondan yılda iki defa mayıs ve eylül aylarında su numuneleri alınıyor. Alındığı noktada su kalitesi açısından referans olabilecek 'su sıcaklığı, çözünmüş oksijen, askıda katı madde, amonyak, kimyasal oksijen ihtiyacı ve fekal koliform bakteri sayısı' gibi su kalitesi ve sucul biyoçeşitlilik ve bunların yaşam alanlarının değerlendirilmesi açısından önemli olan 12 parametre analize tabi tutuluyor. Bu parametrelerden yerinde ölçülmesi gerekenler Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personeli tarafından portatif cihazlarla anında numune alınan istasyonda ölçülüyor, laboratuvarda analiz edilmesi gereken parametreler de gerekli nakil koşulları sağlanarak en yakın bakanlık laboratuvarlarına gönderilerek analize tabii tutuluyor. Sonuçlar bakanlığın Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne kaydedilerek takip ediliyor. Analiz sonuçlarına göre su ürünleri ve bunların yaşam alanlarını etkileyecek hususlar tespit edilerek, önlem alınıyor. Rutin izlemelerin yanı sıra çeşitli nedenlerle oluşan kirlilik veya balık ölümleri olaylarında da suda ve balıkta detaylı analizler gerçekleştiriliyor.

 


YORUMLAR

  • 0 Yorum