Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

Balıkçılık ve su ürünleri endüstrisinin durumu hakkında bilgilendirme toplantıları Kazakistan'la devam ediyor.

Balıkçılık ve su ürünleri endüstrisinin durumu hakkında bilgilendirme toplantıları Kazakistan'la devam ediyor. FISHCap çevirimiçi semineri, Kazakistan'ın balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki mevcut potansiyelini geliştirmeyi amaçlıyor.

Balıkçılık ve su ürünleri endüstrisinin durumu hakkında bilgilendirme toplantıları Kazakistan'la devam ediyor.
22 Nisan 2021 - 18:44 - Güncelleme: 22 Nisan 2021 - 18:48
Ocak 2021; Nur-Sultan –  Balıkçılık ve su ürünleri sektörü bilgilendirme toplantıları, Kazakistan Cumhu-riyeti Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı, FAO ve Türkiye ve Kazakistan'daki ilgili özel sektör çevrelerinden temsilcilerin de aralarında bulunduğu çeşitli paydaşların katılımıyla 18 Ocak 2021 tarihinde Kazakistan ile devam etti.
 
FAO istatistiklerine göre 2016 yılında Kazakis-tan'daki balıkçılık ve su ürünleri sektöründe %22'si kadın olmak üzere yaklaşık 11.000 kişi istihdam edildi. Kazakistan 2019 yılında, 45.645 tonu avcılıktan ve 6.933 tonu su ürünleri yetiştiriciliğinden olmak üzere 52.578 ton balık üretimi gerçekleştirdi. 2019 yılında 36 ülkeye 30.000 ton (60 milyon USD) balık ve su ürünü ihraç eden Kazakistan, aynı yıl 43.500 ton balık ve su ürünleri ithal etti. 2016 yılında, ülkedeki kişi başına balık tüketiminin yaklaşık 5kg olduğu tahmin edilmiştir.
 
Çevrimiçi seminer, Kazakistan'ın balıkçılık ve su ürünleri sektöründeki mevcut potansiyelini geliştir-meyi amaçlıyor.
 
Seminer, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan ve Özbekistan'daki paydaşların temsilcilerine ve katılımcılara, Kazak balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği endüstrisi uzmanlarından güncel bilgiler almaları, sektördeki beklentileri ve zorlukları tartışmaları ve bağlantılarını genişletmeleri için çeşitli fırsatlar sağladı.
"Orta Asya, Azerbaycan ve Türkiye'de Sürdürülebilir Balıkçılık ve Su Ürünleri Yönetimi için Kapasite Geliştirme (FISHCap)" başlıklı FAO projesi kapsamında düzenlenen seminer, sürdürülebilir su ürünleri yetiştiriciliği ve balıkçılığın gelişimi için iş ortamını iyileştirmek amacıyla sektörler arası işbirliğinin önemi konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Etkinlik ayrıca, katılımcıların COVID-19 pandemisinden kaynaklananlar da dahil olmak üzere balıkçılık ve su ürünleri endüstrisine ilişkin düşüncelerini ve karşılaştıkları zorlukları paylaşmalarını sağladı.
 
Seminerin açılış konuşmasını yapan FAO Balıkçılık ve Su Ürünleri Kıdemli Uzmanı Haydar Fersoy, aylık seminer serisinin ana amaçlarını ve hedeflerini katılımcılarla paylaştı. Fersoy, seminer serisinin  bölgesel ölçekte çok paydaşlı ortaklıklara katkıda bulunmayı, sektörler arası işbirliğini ve paydaşların katılımını güçlendirmek maksadıyla sektörel bilgi ve deneyimlerin paylaşılması için bir platform sağlamayı amaçladığını belirtti.
 
Fersoy'un konuşmasının ardından, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Yetiştiricilik Daire Başkanı Özerdem Maltaş ve Kazakistan Cumhuriyeti Ekoloji, Jeoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı adına Miras Gabbasov görüşlerini paylaştılar. Maltaş, Türkiye'nin bu tür projelerle bilgi ve tecrübesini bölge ülkeleriyle paylaşmaktan her zaman mutluluk duyduğunun altını çizdi. Kazakistan'ın potansiyelini ve zengin doğal kaynaklarını vurgulayan Gabbasov, ülkedeki sektörü geliştirmek amacıyla su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bir yasa çıkarmanın planlandığını ifade etti.
 
Açılış konuşmalarının ardından etkinlik, balık üretim sistemleri ve sektördeki kadın ve gençlerin durumu gibi bir dizi konuyu kapsayan “Endüstrinin Durumu” başlıklı oturumla devam etti. İkinci oturumda, katılımcıların Kazakistan'daki balıkçılık ve su ürünleri sektörünün performansını ele aldıkları bir bölüm ve onu takip eden bir değerlendirme paneli yer aldı.
 
Seminer, özel sektör temsilcilerinin uzmanlara sorular yönelttiği soru cevap oturumuyla sona erdi.
 
Etkinlikten sonra, FAO'nun ilgili koleksiyonunun bir parçası olarak, ilk kez Kazakistan Ulusal Su Ürünleri Sektörü Değerlendirmesi hazırlanacak.
FAO-Türkiye Ortaklık Programı Hakkında
 
FAO-Türkiye Ortaklık Programları, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan, ve diğer ilgili ülkelerde gıda güvenliğinin sağlanması, kırsal yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir orman yönetimi, çölleşmeyle mücadele ve ekosistem-lerin korunmasına destek olmayı amaçlar.
2007'de kurulan FAO-Türkiye Gıda ve Tarım Ortaklık Programı'nın (FTPP) ilk fazı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini temsilen Tarım ve Orman Bakanlığı tarafın-dan sağlanan 10 milyon ABD Doları tutarındaki güven fonundan finanse edildi. Programın ilk fazı olan 2009-2015 yılları arasında 16 ülkede 28 proje uygulandı. 2014 yılında, Türkiye Cumhuriyeti'nin 20 milyon ABD Doları tutarındaki ek finansmanı ile FTPP'nin ikinci fazı ve aynı zamanda
FAO-Türkiye Ormancılık Ortaklık Programı (FTFP) başlatıldı. Böylece Türkiye'nin bu Programlar çerçevesindeki toplam katkısı 30 milyon ABD Doları'na ulaştı.

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum