Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

INVE Aquaculture, ilk Rotifer ikame yemini lanse etti

Rotiferler, şu anda dünya çapında yetiştirilen çoğu deniz balığı türü için ilk yemdir. Birçok kuluçkahane, rotifer kültürü konusunda ustalaşmış olsa da, öngörülebilir larva yetiştirme sonuçlarına ulaşmada kalite ve hayatta kalma açısından önemli fakat değişken bir parametre olmaya devam etmektedir. Bu değişkenliğe karşı, deniz kuluçkahanelerinin operasyonlarını daha yüksek bir seviyeye ve standart hale getirmesi gerekiyor.

25 Mart 2022 - 16:13 - Güncelleme: 25 Mart 2022 - 16:17
Rotiferler, şu anda dünya çapında yetiştirilen çoğu deniz balığı türü için ilk yemdir. Birçok kuluçkahane, rotifer kültürü konusunda ustalaşmış olsa da, öngörülebilir larva yetiştirme sonuçlarına ulaşmada kalite ve hayatta kalma açısından önemli fakat değişken bir parametre olmaya devam etmektedir. Bu değişkenliğe karşı, deniz kuluçkahanelerinin operasyonlarını daha yüksek bir seviyeye ve standart hale getirmesi gerekiyor.
Benchmark'ın bir parçası olan INVE Aquaculture'da, deniz balıkları kuluçkahane üretiminin istenen yüksek kalite seviyelerine doğru endüstriyelleşmeyi kolaylaştıran ve destekleyen yeni teknolojiler ve ürünler üretme ve geliştirme geleneğine sahibiz.
Natura pRo ve ExL yemleri, kuluçkahanelerin rotifer taleplerini %50'den fazla azaltarak hayatta kalma oranlarını ve genel yavru kalitesini iyileştiren tam bir çığır açıcıdır. Kuluçkahanelere benzersiz çözümler sunan bu ürünler:
• yavru üretiminin öngörülebilirliği ve kalitesi artırır.
• üretim sisteminin esnekliği artar.
• üretim maliyetleri ve riskler azaltır.
Natura pRo ve ExL, INVE Aquaculture'ın içerik seçiminden yem üretim tekniklerine ve larva yetiştirme protokolü geliştirmeye kadar uzun yıllara dayanan araştırmaların ışığında benzersiz bilgi birikiminin sonucudur.
Ticari deniz balıkları larva yetiştiriciliğinde ilk aşamalarında kuru yem sunmanın zorluğu
Deniz balıkları larvalarında dışsal beslenmenin başlangıcından itibaren kuru yem girişi, aşağıda sıralanan çeşitli nedenlerden dolayı her zaman büyük sıkıntı  olmuştur:
  1. Deniz balığı larvalarının az gelişmiş sindirim sistemi, yüksek besin yoğunluğuna sahip karma yemlerin sindirilebilirliğini sınırlar.
  2. Hayatta kalma ve yavru kalitesi performansı açısından.
  3. Düşük su değişimi ile su kalitesi parametrelerinin sabit tutulmasından dolayı
  4. Yemin lezzetliliği ve asimilasyonu
  5. Ticari kuluçkahanelerde günlük operasyonlardaki karmaşıklık.

Ancak INVE, Natura pRo ve ExL kombinasyonunu kullanarak ilk beslemeden itibaren kuru yemi başlatma  vizyonunu başarıyla gerçekleştirmektedir. Bu kombinasyon, yukarıdaki zorlukları çok disiplinli bir yaklaşımla ele almaktadır. Sadece yüksek seviyede rotifer ikamesi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kolay protokol uygulamasıyla kuluçkahanelerin biyolojik performanslarını ve ekonomik sonuçlarını iyileştirmelerini sağlamaktadır.
Natura pRo ve ExL, rotifer ikamesini en az %50 oranında hedefleyen, birbiri üzerine inşa edilen iki formülasyondan oluşmaktadır. Ayrıca, dışsal beslenmenin başlangıcından yavruların canlı yem beslenme sonrasına kadar besin ve teknik ihtiyaçları desteklerler.
Natura pRo <100µm & 100/250µm
Natura pRo formülasyonu, optimum besin assimilasyonu ve lezzetini hedefleyen ve böylece dışardan beslemenin başlangıcından itibaren larvalar için yemin çekiciliğini garanti eden içerik seçimine özellikle  dikkat edilerek tasarlanmıştır. Bu formülasyonda uygulanan yem işleme tekniğimiz, ilk uygulamadan itibaren 48 saat içinde (müşteri verilerine göre) %90'dan fazla besleme başarısı sağlayan dar partikül boyutu dağılımına sahip kuru bir yemle sonuçlanır. Son olaraktan, bu teknolojik uygulama aynı zamanda besinlerin sızmasını önleyerek yem partikülünün mükemmel stabilitesini sağlar. Ayrıca, su kalitesini sabit tutmak ve suda mükemmel davranış sergilemek, rotiferleri taklit etmek, balık larvalarının ağız açıklığından itibaren verimli bir şekilde beslenmesini sağlar.
Bu, birkaç saha denemesinde doğrulanmıştır. Bu aşamadaki strateji, olağan günlük rotifer miktarını en az %50 azaltmaktır.
Deneyimlerimizden öğrendiğimiz, ExL tarafından devam ettirilen Natura pRo ile birkaç yüksek kaliteli rotiferin güçlü kombinasyonunu kullanmanın ticari ölçekte farklı gerçekliklerle sonuçlandığını ancak standart larva yetiştirme protokolleri ile karşılaştırıldığında hayatta kalma ve kalite performansının gelişmiş olduğunu doğrular.

 Natura ExL 200/400 µm & 300/600µm
Rotifer gibi kritik bir yem maddesini kalite ve performanstan ödün vermeden ikame etmek optimum sonuçların sağlanması, sonraki aşamalarda beslenmenin en yüksek standartta olduğu anlamına gelir. ExL formülasyonu, yüksek hayatta kalma oran sürecinde hatta  canlı yemden kesme sürecini destekler. ExL formülasyonu, yavruların dayanıklılığını artırmak için titizlikle formüle edilmiştir ve larvaların en az standart rotifer miktarlarıyla beslenenler kadar sağlam olmasını sağlar.


Ticari ölçekte denemelere genel bakış
Yıllarca süren ürün ve protokol geliştirme çalışmalarından sonra, kuluçkahanelerin modern deniz balığı kuluçkahanesi üretiminin bir sonraki çağına geçmesini sağlayan tutarlı bir sonuç elde ettik.
Aşağıdaki sonuçlar, Avrupa'da ticari ölçekte çipura (S.aurata) yetiştiren çeşitli denemelerin bir özetidir. Bu denemeler, standart bir larva yetiştirme protokolü (LFC) ile Natura pRo ve ExL yemlerini ve protokolünü %50'den fazla rotifer ikamesi ile karşılaştırır.


Malformasyonlar kuluçkahanelerin yaşadığı en büyük zorluklardan birisidir ve üretim ile gelir üzerinde ciddi etkileri vardır. Sebepleri çok faktörlü olmakta birlikte, genetik, su kalitesi yetiştirme teknikleri ve son olarak ancak aynı derecede önemli olan herhangi bir canlı organizmanın en iyi şekilde gelişmesinin temeli olan beslenmeye kadar uzanır.

Bilimsel değerlendirmeler, morfolojik anormalliklerin oluşumunu azaltmada olumlu bir trend   göstermiştir. Natura pRo ve ExL, birinci sınıf beslenme yoluyla daha iyi sonuçlar elde etmek için üreticileri destekliyor.

Hayatta kalma oranları son 20 yılda sürekli artmıştır. Natura pRo ve ExL ile sadece bu kadar yüksek hayatta kalma oranlarını korumakla kalmaz.
Ayrıca, protokollerin doğru uygulanması, zorlu koşullar altında bile mevcut uygulamaya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek hayatta kalma oranları sağlayabilir.

Genel olarak, büyüme performansı en azından Natura pRo ve ExL protokolü ile benzer yada iyileştirilmiştir. Bunu göz önünde bulundurup, yemlerin sindirilebilirlik ve assimilasyon açısından kalitesi vurgulanarak, rotifer miktarlarının önemli ölçüde ikamesi gerçekleştirilir.


Yavruların dayanıklılığı, yavruların durumunu ve strese gösterdikleri tolerans, modern balık kuluçkahanelerinde önemli bir kalite göstergesidir. Hayvanların strese tepkisinin belirlenmesinde beslenmenin önemli bir rol oynadığı oldukça kabul edilmektedir. Bu durumda, Natura pRo ve ExL, rotifer tüketimini %50'den fazla düşürmesine rağmen benzer veya daha fazla yavru dayanıklılığı (tuzluluk stres testi ile) sağlar.


Sonuç olarak, rotifer tüketimi kolayca %50'den fazla azaltılabilir. Biyolojik performansın mükemmel olduğu göz önüne alındığında, bu oldukça dikkat çekicidir. Bu sonuçlar kuluçkahanelerin daha verimli ve standartlaştırılmış bir üretim ve sanayileşmeye doğru ilerlemesini sağlar.

Kendi denemelerimiz, daha da yüksek ikamenin mümkün olduğunu ortaya koydu. INVE'nin İtalya'daki IARC merkezi, ticari test koşulları altında, yavru kalitesinden, hayatta kalma ve büyüme performansından ödün vermeden %80'e kadar rotifer ikamesi sağlayabilen protokoller geliştirmiştir.Ticari kuluçkahanelerde rotifer ikamesi bir süreçtir. INVE Aquaculture'da asıl amaç yavru kalitesini artırmak ve aynı zamanda kuluçkahane üretimini kolaylaştırarak standart hale getirmek olduğuna inanıyoruz. Bu felsefe yaklaşımımızda açıkça yer almaktadır. Muhtelif ticari koşullar altında rotifer ikamesine meydan okumak için çeşitli kuluçkahanelerle çalıştık. Çıkan sonuçlar, standart kuluçkahane prosedürlerine kıyasla üretkenlik ve üretim verimliliği açısından avantajları doğrulamaktadır. Natura pRo & ExL ile bir rotifer ikame protokolünün uygulanmasının, kuluçkahanedeki günlük işlemleri kolaylaştıran ve sanayileşmesine izin veren, standart larva yetiştirme protokollerine kolayca entegre edildiği açıktır.

Sonuçlar göz önüne alındığında, Natura pRo ve ExL, gerçek dünya ekonomik modellerine dayalı olarak milyon yavru başına yem madde maliyetini en az %7 azaltmayı başardı. INVE'de, endüstrinin daha iyi kârlılık ve öngörülebilirlik elde etmesinin verimlilik ve yenilikçilik yoluyla olacağına kesinlikle inanıyoruz.
Benchmark'ın bir parçası olan INVE Aquaculture, yerel koşullara uyarlanmış eksiksiz çözümler sunan bir ortak olarak tanınmaktadır. Başarılı rotifer ikamesi kolayca yapılabilir ve Naturara pRo ve ExL ile kuluçkahanenizde düşünülemez olanı elde etmek için özelleştirilmiş bir protokol  için çözüm sunuyoruz.
More information can be found on www.inveaquaculture.com/rotifers

Yazarlar:
Steven Debono – Balık Besleme Ürün Portföy Müdürü , Tania De Wolf – Ar-Ge Mühendisi
Jessica Teske – Su Ürünleri Araştırmacısı

 

YORUMLAR

  • 0 Yorum