Reklam
Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

OPTIWALL ilavesi Avrupa levreğinin performansını ve mukozal bariyerlerini destekler

Akdeniz’de açık deniz ağ kafeslerinde yapılan su ürünleri yetiştiriciliği, balıkların genellikle bulaşıcı ya da bulaşıcı olmayan zararlı etkenlere ve ani çevresel dalgalanmalara maruz kalmasıyla birlikte bir dizi zorlu yönetim uygulamalarına ihtiyaç duymaktadır. Birbirini takip eden bu olumsuzluklar kümülatif hasar ve hastalık riskini artırmakta, genellikle net bir tedavi veya teşhis protokolleri olmaksızın kalıcı kötü performansla sonuçlanabilmektedir. Buna ek olarak, büyüme performansını ve yem verimliliğini optimize etmek, özellikle artan hammadde maliyetleri düşünüldüğünde çok önemlidir.

OPTIWALL ilavesi Avrupa levreğinin performansını ve mukozal bariyerlerini destekler
10 Mart 2024 - 01:59 - Güncelleme: 10 Nisan 2024 - 18:31

 

Fonksiyonel yemler, çiftlik balıklarının sağlığını ve performansını optimize etmek için önleyici stratejiler olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Sonuç olarak bu uygulama, hasadın hacmine, maliyetine ve kalitesine olumlu katkıda bulunur. Su ürünleri yetiştiriciliğinde onlarca yıllık başarılı uygulamalar ile desteklenen maya hücre duvarı (YCW) ürünleri, özellikle fonksiyonel bileşenlerin sunduğu çeşitlilik içinde en kapsamlı faydalardan bazılarını ortaya koymaktadır. Bu kategorideki yeni bir oyuncu olan OPTIWALL, yeni bir performans denemesine göre Avrupa levreğinde umut verici sonuçlara işaret ediyor.

Bağırsak sağlığını ve performansını desteklemek için maya hücre duvarı

Mannan-oligosakkaritler (MOS) ve β-glukanları içeren YCW ürünleri, alındıktan sonra bağırsak düzeyinde tanınarak bağırsak işlevini ve bütünlüğünü, balık sağlığını ve performansını destekleyen bir dizi bağışıklık ve homeostatik süreci tetikler. Bununla birlikte, MOS ve β-glukanlar, maya ürününün suşuna ve kökenine bağlı olarak, yapı ve özellik bakımından büyük ölçüde değişebilen karmaşık makromoleküllerdir.

YCW uygulamasından elde edilen faydalar ürün içeriğindeki MOS ve β-glukan seviyelerinden ziyade, tutarlı bir üretim sürecine ve uzman bir tedarikçiden alınan sertifikalı orijine sahip, iyi belgelenmiş bir ürün olması ile ilişkilidir. OPTIWALL, hayvan beslenmesi için mikrobiyal bazlı çözümlerin lider üreticisi ve sağlayıcısı olan Lallemand Animal Nutrition'ın yeni bir YCW ürünüdür. OPTIWALL tek ve spesifik bir maya suşundan, üretim tesisinden ve üretim sürecinden köken alır. Hedef uygulama için istenen işlevleri en üst düzeye çıkarmak amacıyla Lallemand tarafından alt işleme tabi tutulmaktadır. Bunun sonucunda balık sağlığı ve performansını desteklemek için uygun fiyatlı, tutarlı ve etkili bir ürün ortaya çıkmış olur.

Avrupa Levreği Performans Denemesi

Portekiz'de 2023 yılında 2 aylık bir deneme gerçekleştirilmiş ve yavru Avrupa levreklerinde (başlangıç vücut ağırlığı 11 g; 22°C; 36 ppt) farklı seviyelerde OPTIWALL ilavesi yapılarak, dört farklı grup incelenmiştir.

Yavru levrekler için temel bir ticari diyet hazırlandı (%20 balık unu; %15 hayvansal ve %32 bitkisel materyal; %46 ham protein; %16 ham yağ; 21 MJ/kg) ve 0.0, 1.5, 3.0 ve 4.5 kg/T dozlarında OPTIWALL (Lallemand Animal Nutrition) ilavesi yapıldı ve deneme süresince görsel iştah için elle beslendi.

Balıklar önce 5 hafta boyunca ideal koşullar altında yetiştirilmiş, daha sonra 3 hafta boyunca tekrarlanan elleçleme (haftada iki kez 1 dakikalık ağ atma) ve tankların su seviyesini düşürerek yüksek yoğunluk-düşük oksijen seviyeleri şeklinde kronik stres faktörlerine maruz bırakılmıştır (Şekil 1).

Çalışmada, ideal ve zorlu deneme süreleri boyunca diyetin üretim performansı, bağırsak

ve deri tepkileri üzerine etkileri değerlendirilmiştir:

  • Büyüme ve performans her dönemin sonunda değerlendirilmiştir

  • Bağırsak bağışıklık tepkisi ve korumasının spesifik biyobelirteçleri değerlendirildi (dışkıda kalprotektin ve müsin seviyeleri)

  • Bağırsak, cilt sağlığı ve mukozal aktivite değerlendirildi: deri mukus salgısı ölçümü, deri mukus kalitesinin anti-mikrobiyal özelliği açısından analizi, klasik bağırsak ve cilt histolojisi yapıldı

Şekil 1: Deneme sırasındaki yetiştirme koşullarına genel bakış (Lallemand Animal Nutrition dahili verileri. 2023. Ticari çiftlik, Portekiz).

OPTIWALL büyüme ve yem performansını iyileştirir
 

Deneme, spesifik büyüme oranlarının ve yemden yararlanmanın OPTIWALL alımının artmasıyla iyileştiğini göstermiştir; YCW 4.5 ile deneme süresi boyunca %6,7 ve %8.3 kadar (Şekil 2).

Stres koşullarının oluşturulduğu aşamada, beklendiği gibi büyüme ve FCR tüm gruplarda belirgin şekilde kötüleşmiştir, ancak diğer gruplara kıyasla YCW 4.5 grubunda FCR kaybı belirgin şekilde daha az şekillenmiştir.


Şekil 2: İdeal koşullar altında (5 hafta), kronik stres döneminde (3 hafta) ve genel deneme süresi boyunca (8 hafta) Spesifik Büyüme Oranı ve Yem Dönüşüm Oranı (Lallemand Hayvan Besleme iç verileri. 2023. Ticari çiftlik, Portekiz).

Bağırsak bariyeri üzerindeki etkisi

Kalprotektin (CP), stres faktörleri, doku hasarı veya mikrobiyal enfeksiyon durumlarında beyaz kan hücreleri tarafından salgılanan, immün aktivasyonun varlığını gösteren bir biyobelirteçtir. Fizyolojik seviyelerde bağırsak bariyerinin savunmasını ve bütünlüğünü destekleyen (antimikrobiyal, oksidan temizleyici ve bağışıklık sistemini güçlendirici) faydalı özelliklere sahiptir. Müsin, salgılanan mukusun bir bileşenidir, bu da onu mukus atılım seviyelerinin bir belirteci, mukozal koruma ve fonksiyonun önemli bir parçası haline getirir. Denemenin ideal fazı sırasında, dışkı CP seviyelerinin artan YCW alımına paralel olarak yükseldiği gözlemlenmiş; bu da Faz I'in sonunda daha yüksek müsin seviyeleri ile desteklenerek, YCW'nin bağırsak savunmasını optimize ettiği ve güçlendirdiğini göstermiştir (Şekil 3). Bu durum, OPTIWALL'un doza bağlı bir şekilde artan bağırsak mukus salgısını güçlendirdiği ve daha düşük CP seviyeleri gösterdiği stres fazının sonunda doğrulanmıştır; bu da bağırsağın uygulanan stres faktörlerine karşı duyarlılığının ve potansiyel hasarının azaldığını göstermektedir.


Şekil 3: İdeal ve kronik stres dönemlerinin sonunda fekal kalprotektin ve fekal müsin (Lallemand Animal Nutrition dahili verileri. 2023. Ticari çiftlik, Portekiz).

Geliştirilmiş cilt bariyeri

Bağırsakta gözlemlendiği gibi, deri mukus salgısı da OPTIWALL alımıyla doza bağlı bir şekilde artmıştır (Şekil 4). Bu durum özellikle deri korumasına en çok ihtiyaç duyulan stres maruziyetinin (+%37 atılım) hemen ardından belirginleşmiştir. İlginç bir şekilde, mukusun antimikrobiyal (lizozim) aktivitesi de stresli koşullara maruz kalındığında OPTIWALL tarafından desteklenmiştir. Bununla birlikte, test edilen en yüksek dozda, daha yüksek atılım seviyesi nedeniyle antimikrobiyal aktivitede belirgin bir azalma olmuştur. İlginç bir şekilde, katkı maddesi verilmeyen grupta (kontrol), strese maruz kalma hali deri mukus atılımını artırmamış ancak mukusun antimikrobiyal aktivitesini azaltma eğilimi göstererek fonksiyonel yem katkı maddelerinin faydalarını doğrulamıştır.


Şekil 4: İdeal ve kronik stres dönemlerinin sonunda deri mukus atılımı ve lizozim aktivitesi (Lallemand Animal Nutrition dahili verileri. 2023. Ticari çiftlik, Portekiz).

Sonuç

Bu yeni çalışma, yeni bir YCW ürünü olan OPTIWALL'un 8 hafta boyunca sürekli olarak diyete ilave edildiğinde levrek sağlığını (bağırsak ve deri bütünlüğü) ve performansını desteklemek için etkili bir fonksiyonel yem katkı maddesi olarak potansiyelini doğrulamaktadır. Bu özellikle OPTIWALL'un en çok ihtiyaç duyulduğunda bağırsak ve deri savunma mekanizmalarını (mukus atılımı ve antimikrobiyal özellikler) desteklediği, stresli koşullar altında oldukça belirgindi. Yem içi takviye, hedeflenen koruma ve performans seviyesine bağlı olarak 1,5 ila 4,5 kg/T yem arasında seçilebilir.

Avrupa levreği, çipura ile birlikte Türkiye'de yetiştirilen en önemli balık türüdür ve her iki tür de son on yılda iki kattan fazla artmıştır. Akdeniz levreği ve çipura yetiştiriciliğindeki bu artış ve yoğunluk, artan biyolojik risklerle ilişkili maliyetlerle işletmeleri karşı karşıya getirmektedir. Bu bağlamda, kanıta dayalı, önleyici sağlık çözümleri, minimum ilaç kullanımı ile üretim hedefine ve programına ulaşmaya yardımcı olmak için önemli bir araç haline gelmektedir. Hayvan sağlığı ve performansı için optimize edilmiş maya bazlı bir bileşen olarak OPTIWALL, balıkların dayanıklılığını ve çiftlik performansını desteklemek için geniş kapsamlı ve uygun maliyetli faydalar sunar.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin;

https://www.lallemandanimalnutrition.com/en/europe/species/aquaculture/?utm_source=Aqualife-of-turkey-website&utm_medium=Article-LAN-AQUA-YCW_fish&utm_campaign=Aqualifeofturkey2024_article_012024


uaculture/


YORUMLAR

  • 0 Yorum