Reklam
Reklam
Reklam
Reklam

TÜRKİYE'nin Orkinos Avcılığı Kotası Belli Oldu.

ICCAT tarafından Türkiye’ye 2019’da bin 880 ton, 2020 yılında da 2 bin 305 ton mavi yüzgeçli orkinos avcılık kotası tahsis edildi.

TÜRKİYE'nin Orkinos Avcılığı Kotası Belli Oldu.
22 Nisan 2021 - 18:56
Tarım ve Orman Bakanlığı, orkinos avcılığı yapacak gemileri 18 Nisan’da noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirleye-cek.  Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafından Türkiye’ye 2019’da bin 880 ton, 2020 yılında da 2 bin 305 ton mavi yüzgeçli orkinos avcılık kotası tahsis edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı, orkinos avcılığı yapacak gemileri 18 Nisan’da noter huzurunda yapılacak kura çekilişi ile belirleyecek.
2019 ve 2020 Yılları Mavi Yüzgeçli Orkinos Avcılığı Yapacak Gemilerin Belirlenmesi ve Bu Gemilere Yapılacak Kota Tahsisine İlişkin Genelge (Genelge No: 2019/1), Tarım ve Orman Bakanlığı internet sitesinde yayımlandı.

Türkiye’nin Orkinos Avcılığı Kota Miktarı
Genelgeye göre, Türkiye’nin de üyesi olduğu Atlantik Ton Balıklarının Korunması Uluslararası Komisyonu (ICCAT) tarafın-dan ülkemize 2019 yılı için bin 880 ton, 2020 yılı için 2 bin 305 ton mavi yüzgeçli orkinos avcılık kotası tahsis edildi.Ülke kotasından Bakanlıkça belirlenen miktarda; küçük ölçekli, sportif-amatör balıkçılık, yasadışı avcılık sonucu el konulan, arızi ve hedef dışı gibi avcılık ile balıkçılık faaliyetlerinde kullanılmak üzere su ürünleri merkez birliklerine ve mahkeme kararlarının uygulanma-sında kullanılmak üzere ayrıldı.
Kota tahsisi 18 Nisan’da noter huzurunda kura çekilerek yapı-lacak. Gırgır gemileri için 2019 yılında bin 692 ton, 2020 yılı için 2 bin 190 ton kota ayrıldı. Böylece 2019 yılında başvuruda bulunan ve gerekli şartları taşıyan gırgır gemilerine, 2019 ve 2020 yılları orkinos avcılık sezonu için toplam 3 bin 882 ton kota tahsis edilecek. Söz konusu yıllara ait kota tahsisi, 18 Nisan 2019 tarihinde kura ile noter huzurunda yapılacak.Kota dağıtımı; avcılık kotası almaya hak kazanan gırgır gemilerinin tam boy uzunlukla-rının toplamının, 2019 ve 2020 yılları için gırgır gemilerine dağıtı-lacak toplam kota miktarına bölünerek 1(bir) metre gemi tam boy uzunluğuna karşılık gelen kota miktarı (kg) hesaplanacak.
Hesaplanan 1(bir) metre gemi tam boy uzunluğuna karşılık gelen kota miktarı, her bir geminin tam boy uzunluğu ile çarpıla-rak gemilerin avcılık kotası belirlenecek.Gemi sahip/donatanları, kendilerine tahsis edilmiş olan kota miktarı tahsis yılına ait olmak üzere, sadece gemilerinin kura ile belirlenmiş yılını becayiş ede-bilecekler. Gemi sahipleri, bu taleplerini 24 Nisan 2019 tarihine kadar yazılı olarak Bakanlığa iletecek ve Bakanlık bu talepleri değerlendirerek sonuçlandıracak.

Orkinos Avcılığı Müracaat Şartları
Mavi yüzgeçli orkinos avcılığına, genelgede belirtilen şartları sağlayan gemi sahipleri başvurabilecek. Bakanlıkça 2017 yılı ve 2018 yılı orkinos av sezonunda kota tahsis edilen balıkçı gemileri adına 2019 yılı ve 2020 yılı orkinos av kotası tahsisi için müraca-atta bulunulamayacak. Orkinos avı yapacak gemilerde av süresin-ce ICCAT Bölgesel Gözlemcisinin bulundurulması zorunlu olacak. Müracaat tarihleriGenelgede belirtilen şartları taşıyan gemilerin yetkilileri 3 – 12 Nisan 2019 tarihleri arasında Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğüne belirlenen belgeleri de ekleyerek dilekçe ile müracaat edecekler.Mavi yüzgeçli orkinos avcılığı yapacak gemi sayısı en fazla, mavi yüzgeçli orkinos avcılık planına göre Bakanlıkça belirlenen gemi sayısı kadar olacak.2019 ve 2020 yılı için kurayla belirlenen gemilerin avcılık grubu oluş-turarak avcılık faaliyeti gerçekleştirmeleri dışında, mavi yüzgeçli orkinos avcılığı için gemilerine kota tahsisi yapılan balıkçı gemi yetkilileri kotalarını bir başka gemiye devredemeyecekler.Orkinos avına çıkacak gemiler, Bakanlığa ve ICCAT merkezine bilgi gönderecek izleme sistemi kurmak zorunda olacaklar.Genelge ekinde yer alan taahhütnamenin de gemi sahip/donatanları tarafından imzalanması gerekecek Kaynak: Türkiye’nin orkinos avcılığı kotası belli oldu.

YORUMLAR

  • 0 Yorum